Barion Pixel Termeni şi condiţii de utilizare - SeeMe

Termeni şi condiţii de utilizare

I. Părţile contractante

Prezentul contract a luat fiinţă între Beneficiar şi Furnizorul de servicii, în conformitate cu clauzele contractului încheiat la distanţă, prin exprimarea voinţei contractuale a Beneficiarului, adică în cadrul înregistrării pe pagina de internet seeme.ro, prin acceptarea de către Beneficiar a termenilor şi condiţiilor contractuale.

Datele Beneficiarului vor fi stabilite în cadrul procesul ui de înregistrare. Doar persoana specificată acolo va avea dreptul exclusiv de a face declaraţii în legătură cu serviciul.

Datele Furnizorului de servicii:

Denumirea serviciului: SeeMe
Persoană juridică: LINK Mobility Hungary Kft.
Sediu: Hungary, 1062 Budapest, Andrássy út 68. C. ép. 1. emelet 1.
Cod fiscal: 12598582-2-41
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 01-09-694287
Număr de cont bancar: 10300002-10457013-49020035
E-mail: hello@seeme.ro
Web: www.seeme.ro

II. Descrierea serviciului

În temeiul prezentului Contract, Furnizorul de servicii se angajează să transmită mesajele scurte, de tip text (în continuare: „SMS”) specificate concret de către Beneficiar la punctul II. b), către reţelele de telefonie mobilă naţionale şi internaţionale, respectiv recepţia SMS-urilor la numerele închiriate dedicate şi pe bază de prefix (în continuare: „servicii”).

Beneficiarul poate să transmită, să recepţioneze SMS-urile prin intermediul interfeţei, a platformei web, respectiv prin HTTP gateway (conexiunea IP), puse la dispoziţie de către Furnizorul de servicii. Tarifele pentru închirierea numerelor dedicate, precum şi a celor pe bază de prefix, respectiv pentru trimiterea SMS-urilor, le găsiţi la adresa seeme.ro/tarife.

a) Condiţiile de utilizare a serviciului

Condiţia de utilizare a interfeţei de transmitere şi recepţia SMS-urilor este ca Beneficiarul să se autentifice în reţeaua administrată de către Furnizorul de servicii, cu ajutorul adresei de email şi a parolei furnizate cu ocazia înregistrării.

 

Deoarece accesul la interfaţă se realizează prin intermediul reţelei publice de Internet, în cazul în care nu este disponibil serviciul din cauza căderii sectorului dintre Beneficiar şi Furnizorul de servicii, din cadrul reţelei publice de Internet, Beneficiarul ia la cunoştinţă faptul că Furnizorul de servicii nu poate să-şi asume răspunderea pentru căderile acestor sectoare. Furnizorul de servicii se angajează ca, din partea sa, să asigure un acces la Internet de disponibilitate înaltă.

b) Transmiterea şi recepţia mesajelor

În urma conectării, Beneficiarul poate să dea prin intermediul interfeţei textul SMS-ului ce urmează să fie trimis, datele de identificare abonat ale destinatarilor SMS-urilor (numerele de telefon) şi poate să selecteze un expeditor activ. Anumite reţele de telefonie mobilă nu susţin recepţia mesajelor SMS ce provin de la un expeditor de SMS unic, din acest motiv pentru a fi transmise cu succes mesajele SMS prin aceste reţele, mesajele vor fi transmise prin intermediul unui număr repartizat de către SeeMe, aparţinând reţelei respective. Pentru detalii a se vedea link-ul de mai jos: seeme.ro/bine-de-stiut/specificatii-solutie/expeditorii-dependenti-de-operatori

La stabilirea expeditorului de SMS, Beneficiarul trebuie să ia în considerare directivele cuprinse în planul naţional de repartizare al codurilor de identificare ale reţelelor de comunicaţii electronice (în prezent: Ordinul nr. 3/2011. (IX. 26.) al Autorităţii Naţionale de Media şi Comunicaţii). Beneficiarul poate să furnizeze doar un număr de telefon autentificat, adică să aibă dreptul să folosească acel număr de telefon. La cererea Furnizorului de servicii, Beneficiarul este obligat să dovedească că este îndreptăţit să folosească acel expeditor de SMS utilizat. În cazul în care se refuză dovedirea solicitată, sau dacă existe semne care ar indica un abuz privind expeditorul de SMS, atunci are dreptul să refuze utilizarea expeditorului de SMS respectiv.

Pentru a evita abuzul privind folosirea expeditorilor de SMS, Furnizorul de servicii este îndreptăţit să folosească liste de filtrare a numerelor de telefon, care conţin expeditorii de SMS abonaţi ce pot fi folosiţi în mod abuziv şi în baza cărora nu pot fi folosiţi aceşti expeditori de SMS aleşi pentru a transmite mesaje. La cererea Beneficiarului, Furnizorul de servicii va informa Beneficiarul despre listele de filtrare actuale, iar în cazul în care Beneficiarul dovedeşte că are dreptul să folosească acel număr de telefon care figurează pe aceste liste, atunci Furnizorul de servicii va autoriza folosirea de către Beneficiar a respectivului număr de telefon, atâta timp cât dreptul de folosinţă este activ.

În pofida acestor verificări ale Furnizorului de servicii, Beneficiarul va avea răspunderea completă pentru utilizarea ilegală a expeditorului de SMS. Dacă expeditorul SMS-ului ce urmează să fie transmis nu corespunde cu cele cuprinse în contract, Furnizorul de servicii poate să refuze transmiterea mesajului.

Beneficiarul ia la cunoştinţă faptul că poartă întreaga răspundere pentru conţinutul SMS-ului, respectiv şi faptul că destinatarul SMS-ului va cunoaşte datele mesajului text transmis. Beneficiarul se angajează să trimită mesaje doar acelor persoane care au aprobat documentat acest lucru. Beneficiarul îşi asumă obligaţia asupra faptului că, în temeiul prezentului contract nu va realiza nici un fel de transmisie de mesaje către acele persoane care nu şi-au dat consimţământul pentru primirea de mesaje. În conformitate cu acest lucru, Beneficiarul nu poate să folosească serviciul pentru utilizarea de mesaje de reclamă nesolicitate (spam), dacă Furnizorul de servicii ia la cunoştinţă despre o asemenea utilizare, va denunţa contractul prin reziliere extraordinară.

Dimensiunea conţinutului ce poate fi trimis printr-un mesaj SMS este limitată. Un mesaj poate fi trimis în cel mult 3 SMS-uri. Corelarea unor astfel de SMS-uri aduce după sine utilizarea de caractere suplimentare, astfel că numărul maxim al caracterelor ce pot fi folosite în cazul unei codificări GMS şi Unicode va evolua după cum urmează:

Standard GSM:

Nr. Maxim de caractere buc SMS
160 1
306 2
459 3

Standard Unicode:

Nr. Maxim de caractere buc SMS
70 1
134 2
201 3
 

În cazul unei transmiteri echivalente procentual cu cota de piaţă a furnizorilor, Furnizorul de servicii garantează Beneficiarului o viteză de transfer de minim 20 SMS/sec în cazul transferului în reţeaua furnizorului respectiv. În cazul în care transmiterea diferă de cota de piaţă, atunci Furnizorul de servicii nu poate garanta această viteză, dar va face toate demersurile posibile, pentru a face posibilă menţinerea acestei viteze.

Furnizorul de servicii nu îşi va asuma răspunderea sub nici o formă pentru conţinutul mesajelor expediate de către Beneficiar, pentru a evita eventualele litigii, Furnizorul de servicii va declina mai departe Beneficiarului, întreaga răspundere pentru conţinutul mesajelor.

c) Răspunderea generală a părţilor

Părţile se angajează asupra faptului că, vor trata strict confidenţial, ca şi secret comercial, toate informaţiile ce le-au fost aduse la cunoştinţă în legătură cu prezentul contract şi îndeplinirea acestuia. Sunt considerate secret comercial, toate acele fapte, informaţii, soluţii sau date, a căror divulgare, obţinere sau utilizare de către persoane neautorizate ar încălca, sau ar pune în pericol interesele legitime financiare, economice sau de piaţă ale titularului Furnizorul de servicii nu îşi va asuma nici un fel de răspundere pentru programul care rulează pe pagina Beneficiarului, cu excepţia cazului în care acesta este realizat de către Furnizorul de servicii. Din acest motiv, Furnizorul de servicii nu poate să îşi asume răspunderea materială pentru transmiterea accidentală a SMS-urilor care ar decurge din funcţionarea necorespunzătoare a software-ului, acesta nefiind realizat de către Furnizorul de servicii.

Beneficiarul poartă întreaga răspundere pentru prejudiciile provocate prin nerespectarea obligaţiilor asumate în cadrul Termenilor şi Condiţiilor Contractuale Generale. Beneficiarul se angajează să folosească acest serviciu de trimitere în masă a SMS-urilor în nume propriu, pe riscul propriu, adică nu va ceda către o altă persoană utilizarea acestui serviciu.

Beneficiarul poartă întreaga răspundere pentru utilizarea ilegală a serviciului (care, printre altele, cuprinde şi încălcarea drepturilor personale, acţiuni ce contravin dispoziţiilor Codului Penal, etc.).

d) Disponibilitate

Furnizorul de servicii va asigura Beneficiarului o disponibilitate medie anuală de cel puţin 98%. În timpul de disponibilitate garantat este inclus şi intervalul de întreţinere comunicat de către Furnizorul de servicii, în conformitate cu aceşti Termeni şi Condiţii Contractuale Generale.

e) Raport eroare

În caz de eroare care apar în legătură cu serviciul, clientul este obligat să trimită email cu descrierea problemei la hello@seeme.ro. Furnizorul este de acord să înceapă remedierea problemei cel târziu a doua zi lucrătoare după anunțarea problemei.

f) Roaming

SMS-urile trimise pe numerele de telefon ale persoanelor care se află în străinătate sunt considerate servicii de roaming. Recepţia SMS-urilor pe un număr de telefon aflat în roaming depinde de înţelegerile existente între furnizori şi partenerii roaming ai acestora, astfel că SeeMe nu poate să garanteze livrarea completă a acestor mesaje, din motive independente de voinţa acestuia.

g) Stocarea datelor

Beneficiarul ia la cunoştinţă în mod expres şi îşi exprimă acordul asupra faptului că sistemul Furnizorului de servicii va ţine evidenţa datelor din cadrul mesajelor text transmise de către utilizatori (adresa IP, data şi ora transmiterii şi recepţiei, host, etc.) şi statistica transferurilor acestora.

Furnizorul de servicii va stoca mesajele transmise şi recepţionate pe o perioadă de 3 luni faţă de data curentă. În cadrul sistemului, statisticile de transfer vor rămâne disponibile pentru o perioadă nedeterminată.

III. Tariful serviciului

Tarifele eşalonate valabile curente, care stau la baza facturării, le puteţi găsi la adresa seeme.ro/tarife. Preţurile au fost stabilite în mod uniform, independent de platforma de transmitere.

Facturarea se va realiza, în funcţie de tipul de plată, la reîncărcarea soldului (plată în avans), respectiv cu periodicitate lunară (prin decontare ulterioară). Perioada este calculată ca şi intervalul de timp ce se întinde de la prima zi (00:00:00) până la ultima zi (23:59:59) a lunii. Termenul de plată pentru facturile emise de către Furnizorul de servicii este de 8 zile.

În conformitate cu practica generală, în cazul eventualelor creanţe exigibile, se va calcula o dobândă de întârziere, al cărei nivel va fi a 365-a parte, din dublul dobânzii de bază a băncii centrale, valabilă în momentul calculaţiei.

Luând în considerare condiţiile tehnice actuale ale reţelelor de telefonie mobilă, Furnizorul de servicii nu va primi de fiecare dată confirmare privind sosirea SMS-ului, Furnizorul de servicii va percepe tariful SMS-ului în momentul în care l-a preluat de la Beneficiar, cu scopul de a fi transmis mai departe.

IV. Condiţiile de plată şi de restituire a banilor

seeme.ro/tarife. Preţurile au fost stabilite în mod uniform, independent de platforma de transmitere.

Facturarea se va realiza, în funcţie de tipul de plată, la reîncărcarea soldului (plată în avans), respectiv cu periodicitate lunară (prin decontare ulterioară). Perioada este calculată ca şi intervalul de timp ce se întinde de la prima zi (00:00:00) până la ultima zi (23:59:59) a lunii. Termenul de plată pentru facturile emise de către Furnizorul de servicii este de 8 zile.

În conformitate cu practica generală, în cazul eventualelor creanţe exigibile, se va calcula o dobândă de întârziere, al cărei nivel va fi a 365-a parte, din dublul dobânzii de bază a băncii centrale, valabilă în momentul calculaţiei.

Luând în considerare condiţiile tehnice actuale ale reţelelor de telefonie mobilă, Furnizorul de servicii nu va primi de fiecare dată confirmare privind sosirea SMS-ului, Furnizorul de servicii va percepe tariful SMS-ului în momentul în care l-a preluat de la Beneficiar, cu scopul de a fi transmis mai departe.

Pagina de internet SeeMe asigură posibilitatea utilizatorilor săi să-şi reîncarce soldul cu ajutorul plăţilor ce se realizează prin intermediul PayPal, card bancar, virament bancar, plată cu numerar.seeme.ro/tarife. Preţurile au fost stabilite în mod uniform, independent de platforma de transmitere.

Facturarea se va realiza, în funcţie de tipul de plată, la reîncărcarea soldului (plată în avans), respectiv cu periodicitate lunară (prin decontare ulterioară). Perioada este calculată ca şi intervalul de timp ce se întinde de la prima zi (00:00:00) până la ultima zi (23:59:59) a lunii. Termenul de plată pentru facturile emise de către Furnizorul de servicii este de 8 zile.

În conformitate cu practica generală, în cazul eventualelor creanţe exigibile, se va calcula o dobândă de întârziere, al cărei nivel va fi a 365-a parte, din dublul dobânzii de bază a băncii centrale, valabilă în momentul calculaţiei.

Luând în considerare condiţiile tehnice actuale ale reţelelor de telefonie mobilă, Furnizorul de servicii nu va primi de fiecare dată confirmare privind sosirea SMS-ului, Furnizorul de servicii va percepe tariful SMS-ului în momentul în care l-a preluat de la Beneficiar, cu scopul de a fi transmis mai departe.

 

eîncărcările de sold ale beneficiarilor nu se prescriu, ele pot fi folosite pentru oricare dintre serviciile oferite de către SeeMe, în schimb nu avem posibilitatea să restituim sumele aferente reîncărcărilor de sold din cauza costurilor bancare şi a implicaţiilor contabile ale acestor operaţiuni. Toate operaţiile de pornire ale serviciilor cu plată sunt definitive, în schimb, în cazul nerealizării serviciului - care în mod clar pot fi imputate Furnizorului de servicii în concordanţă cu Termenii şi Condiţiile Contractuale Generale - Beneficiarul este îndreptăţit să-şi descarce contul, să i se restituie banii. În cazul unei comenzi din greşeală a serviciilor, nu există posibilitatea restituirii.

V. Limitarea (suspendarea) serviciului

A Furnizorul de servicii este îndreptăţit să suspende serviciul în cazul unor creanţe neachitate, scadente de peste 30 de zile. În cazul în care Furnizorul de servicii furnizează serviciul doar în schimbul plăţii în avans în temeiul unui contract, Furnizorul de servicii este îndreptăţit să suspende de îndată şi fără a anunţa în prealabil Beneficiarul atunci când soldul contului Beneficiarului înregistrează valoare negativă în urma perceperii tarifului privind SMS-urile transmise.

Furnizorul de servicii este îndreptăţit să suspende serviciul pentru un interval de cel mult 6 (şase) ore în scopuri de întreţinere, în cazul în care acesta nu funcţionează din motive independente de voinţa sa. Suspendarea în scopuri de întreţinere a serviciului nu influenţează continuitatea raportului juridic.

VI. Modificarea contractului

Furnizorul de servicii este îndreptăţit să modifice unilateral prevederile Termenilor şi Condiţiilor Contractuale Generale. În cazul în care Termenii şi Condiţiile Contractuale Generale ajung să fie modificate, atunci se va indica şi data intrării în vigoare a acestora, iar modificările intră în vigoare în ziua publicării acestora. Vă recomandăm să consultaţi regulat Termenii şi Condiţiile Contractuale Generale.

Luând în considerare faptul că, condiţiile transmiterii SMS-urilor depind de contractele dintre Furnizorul de servicii şi alţi furnizori de servicii de telecomunicaţii, Furnizorul de servicii îşi rezervă dreptul să modifice unilateral tarifele serviciilor. În consecinţă Furnizorul de servicii are dreptul să modifice unilateral tarifele stabilite după tabelul tarifar în vigoare în momentul acceptării termenilor şi condiţiilor contractuale, în urma anunţării abonatului, efectuată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Furnizorul de servicii are obligaţia să aducă la cunoştinţa Beneficiarului noile tarife, înainte de a intra în vigoare. Furnizorul de servicii poate să modifice tarifele SMS-urilor transmise în reţelele din Ungaria o dată pe lună, iar a SMS-urilor transmise în reţelele din străinătate, o dată pe zi.

VII. Politica de confidenţialitate

Furnizorul de servicii are obligaţia să gestioneze datele personale ale Beneficiarului în conformitate cu cele cuprinse în Legea CXII din anul 2011 privind drepturile persoanei, sub aspectul prelucrării datelor cu caracter personal şi libertatea informaţiei. Furnizorul de servicii va trata în mod confidenţial toate datele, comunicările, informaţiile, care au ajuns în posesia sa pe parcursul furnizării serviciului, fie că ele sunt într-o formă scrisă sau verbală, indiferent de modul de prezentare.

În funcţie de întrebuinţarea serviciului, SeeMe poate avea acces în diverse moduri la informaţiile personale, însă datele colectate de la beneficiar servesc exclusiv unui scop statistic şi de ţinere a legăturii. Nu stocăm nici date personale confidenţiale şi nici numere de cont bancar care să ofere posibilitatea unui abuz. SeeMe tratează confidenţial datele stocate, nu le valorifică sau nu le divulgă către o terţă parte.

Furnizorul de servicii este îndreptăţit să folosească cookie-uri sau proceduri asemănătoare, acestea colectând anumite informaţii privind utilizarea paginii de internet, atunci când Beneficiarul utilizează serviciul. Cookie-urile sunt acele fişiere de date, care la vizitarea anumitor pagini de internet sunt stocate pe calculator, sau pe dispozitivul mobil, până la expirarea duratei sesiunii, respectiv până la deconectare. Pe dispozitivul Beneficiarului vor fi amplasate exclusiv doar cookie-urile aprobate de către SeeMe, nu şi cele neautorizate, provenind de la terţe părţi.

Prin setările programului de navigare, se poate interzice utilizarea cookie-urilor, însă a nu se uita faptul că nu este sigur că unele funcţii ale serviciului funcţionează corespunzător pe lângă aceste cookie-uri dezactivate. 

Furnizorul de servicii, respectiv personalul Furnizorului de servicii pot să cunoască SMS-ul şi datele transmise de către acestea, exclusiv doar în măsura necesară pentru a îndeplini contractul. Dacă pe parcursul execuţiei contractului Furnizorul de servicii a luat la cunoştinţă de vreo comunicare sau orice fel de informaţie personală, nu poate să facă posibilă divulgarea acestora către alte persoane. Această limitare nu se referă la acele organizaţii care au dreptul să colecteze informaţii secrete, respectiv la instanţe judecătorești sau la alte autorităţi ce dispun de o anumită competenţă.

Angajaţii, asociaţii, mandatarii Furnizorului de servicii sunt supuşi obligaţiei de a proteja datele şi de confidenţialitate în egală măsură Furnizorul de servicii.

Furnizorul de servicii este obligat să asigure siguranţa tehnică privind administrarea datelor personale ale Beneficiarului, iar prin măsuri tehnice să împiedice accesul persoanelor neautorizate la datele personale, iar în cazul în care datele Beneficiarului ajung în mâinile persoanelor neautorizate, din vina dovedită a măsură Furnizorului de servicii, atunci acesta va fi supus răspunderii pentru daune.

VIII. Suspendarea serviciului, rezilierea contractului

Fiecare parte poate rezilia prezentul acord în orice moment, printr-un preaviz de 30 de zile transmis în scris celeilalte părți.

Beneficiarul are dreptul să denunţe în scris contractul, cu efect imediat prin reziliere excepţională , adresată Furnizorului de servicii, dacă:

  • serviciul nu este disponibil pe parcursul a trei zile consecutive (necuprinzând aici acea întrerupere cuprinsă la punctul II. a) pentru care nu este responsabil Furnizorul de servicii;
  • prin utilizarea serviciului nu se poate transmite SMS în reţeaua de telefonie mobilă naţională 3 zile consecutive.

Furnizorul de servicii are dreptul să suspende serviciul, respectiv să denunţe contractul cu efect imediat prin intermediul rezilierii excepţionale, în cazurile enumerate în rândurile de mai jos:

  • Beneficiarul foloseşte serviciul în alte scopuri decât cele stabilite în aceşti Termeni şi Condiţii Contractuale Generale.
  • Beneficiarul trimite reclame comerciale neautorizate sau spam-uri, de ex. pentru abonaţii de telefonie mobilă care nu s-au înregistrat sau încarcă în mod voit şi dovedibil resursele Furnizorului de servicii, sau face abuz de acestea.
  • Beneficiarul încalcă grav cele cuprinse în aceşti Termeni şi Condiţii Contractuale Generale.
  • Atât rezilierea obișnuite, precum și în cazul încetării extraordinare, părțile sunt obligate să-şi regleze relaţiile de plată în bază bilaterală.

 

IX. Alte dispoziţii

În cazul în care unele puncte ale acestor Termeni şi Condiţii Contractuale Generale ar deveni nevalabile, acest lucru nu va aduce atingere valabilităţii celorlalte părţi din cadrul Termeni şi Condiţii Contractuale Generale.

Orice fel de informare, cerere, factură, solicitare, renunţare sau alt tip de comunicare, care sunt necesare sau permise în cadrul acestor Termeni şi Condiţii Contractuale Generale se vor comunica în formă scrisă şi atunci vor fi considerate înmânate celeilalte părţi în mod corespunzător, dacă (i) au fost predate personal, sau dacă (ii) au fost înmânate prin intermediul unui serviciu de curierat, sau dacă (iii) a fost transmisă pe e-mail (prin confirmarea primirii scrisorii) sau dacă (iv) a fost trimisă pe cale poştală ca şi scrisoare recomandată cu confirmare de primire –luând în considerare şi normele legale aplicabile din domeniu.

Utilizarea de intermediari pentru a furniza serviciul

Beneficiarul ia la cunoştinţă faptul că Furnizorul de servicii are dreptul să recurgă la subcontractori sau alţi colaboratori pentru a-şi îndeplini oricare dintre obligaţiile sale contractuale.

Evenimente de forţă majoră

În virtutea prevederilor de mai jos, sunt considerate evenimente de forţă majoră evenimentele inevitabile ce se petrec în afara sferei de interes a Părţii implicate, cum ar fi de exemplu: catastrofele naturale, incendiile, inundaţiile, dispoziţiile autorităţilor, stările de urgenţă, revoltele, războaiele civile, războaiele, grevele sau încetări de lucru asemănătoare.

Nici una dintre părţi nu este răspunzătoare pentru neîndeplinirea, îndeplinirea vicioasă sau cu întârziere a obligaţiilor sale contractuale, dacă acest lucru a fost cauzat de un eveniment de forţă majoră. În cazul producerii unui eveniment de forţă majoră Partea implicată este obligată să anunţe în scris de îndată cealaltă Parte. Pe durata evenimentului de forţă majoră contractul este suspendat, în măsura în care executarea contractului nu este posibilă din cauza evenimentului de forţă majoră.

Integritatea contractului

Termenii şi Condiţiile Contractuale Generale cuprind toate condiţiile înţelegerii dintre Părţi privind obiectul. Termenii şi Condiţiile Contractuale Generale anulează toate declaraţiile, ofertele, angajamentele, înţelegerile sau aranjamentele anterioare dintre Părţi, care fac obiectul prezentului contract. Declaraţiile, ofertele, angajamentele sau înţelegerile anterioare care nu sunt cuprinse în aceşti Termeni şi Condiţii Contractuale Generale nu fac parte din prezentul contract.

Data ultimei modificări: 20.01. 2020.